023131220.jpg
chuong-trinh-he-ban-tru12333223.png
303333200.png
tuan-trai-nghiem-sang-tao21300233.png
100031300.png
321203020.png
200031100.png
322331010.png
202321110.png
000112200.png
213322120.png
323330300.png
shadow

Được cố vấn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên môn sâu và giàu tâm huyết.

 

 

Đội ngũ giáo viên: yêu thương, tận tâm, tận tình, tận tụy hết lòng vì sự tiến bộ của mỗi học sinh, giúp học sinh phát huy tiềm năng và trí tuệ.

 

Phương pháp học: học qua trải nghiệm, lấy học sinh làm trung tâm theo mô hình của Mỹ có sự điều chỉnh phù hợp với văn hóa Việt Nam.

 

Nội dung chương trình: phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi và giúp học sinh phát huy được hết thế mạnh của mình. Chương trình giúp học sinh hoàn thiện về kiến thức, kỹ năng, thái độ và mở rộng tầm nhìn.